Geosuunnittelu

Maa- ja kallioperään liittyvät asiantuntija- ja suunnittelupalvelut.

Suunnittelukohteemme vaihtelevat asuinrakennuksista laaja-alaisiin teollisuusrakennuskohteisiin.

Joukossamme on AA-luokan pohjarakennussuunnittelijan sekä AA-luokan pohjarakenteiden tarkastajan pätevyyden omaavia henkilöitä.

Tarjoamme kunkin kohteen luonteeseen sopivaa asiantuntemusta hankintavaiheesta aina toteutussuunnitteluun.

  • Asiantuntijapalvelut
  • Suunnittelu

Toimintaamme tukee monipuolinen tutkimusosastomme.

Tyypillisiä rakennuskohteen suunnitelmia ovat

  • kaivantosuunnitelmat ja tukiseinät
  • pohjanvahvistussuunnitelmat
  • pintavesi- ja kuivatussuunnitelmat
  • hulevesisuunnitelmat
  • perustamistapalausunnot
  • työohjeet ja selostukset
  • massalaskenta
  • kalliokaivannot ja lujitukset
Markku Savolainen

osastopäällikkö, FISE AA, aa
040 457 0363

Aino Sihvola

toimitusjohtaja
040 594 1383